Technické informace

Základní služba má tyto technické parametry: