Jak nás naladíte – volný příjem na 46. kanále v Praze a Středočeském kraji

Obecné informace

K příjmu pozemního televizního signálu je potřeba příslušná UHF anténa, televizor s integrovaným DVB-T tunerem, nebo jakýkoliv televizor doplněný set top boxem s DVB-T tunerem. Pokud Váš televizor nemá videovstup (SCART), ale pouze anténní zdířku (IEC konektor), musíte mít set top box vybaven tzv. modulátorem.

Před zahájením ladění, doporučujeme ověřit teoretickou dostupnost signálu podle mapy pokrytí a uvedených informací s pozicemi vysílacích lokalit v záložce „Technické informace“ (www.pdtv.cz).

Nemáte-li vlastní anténu a bydlíte v domě, kde jsou rozvody tzv. společné televizní antény (STA), v tom případě se obraťte na vlastníka domu, zástupce bytového družstva nebo družstva vlastníků a požádejte jej o úpravu společné televizní antény (STA) odbornou firmou.

Postup nastavení

Vstupte do ovládacího menu Vašeho přijímače (televizor nebo set top box) a v pozici „nastavení“, zvolte buď „manuální“ nebo „automatické“ ladění. Máte-li stávající programy již uspořádané podle svého výběru, doporučujeme použití manuálního ladění. Při manuálním ladění nastavte číslo kanálu na 46 nebo v případě nastavení frekvence na hodnotu 674 MHz. Po spuštění vyhledávání by se Vám měla objevit informace o nalezených programech, které si již podle vlastního uvážení setřídíte.

Praktické rady.

  • V případě, že po naladění kanálu se u některého z programů objeví pouze černá obrazovka a slyšíte zvukový doprovod, nejde o chybu ve vysílání ani příjmu. Váš přijímač není pouze vybaven pro příjem programů kódovaných ve standardu MPEG 4.
  • V případě, že po naladění kanálu dochází ke známému „kostičkování“, „zamrzání“ nebo jiné nemožnosti kvalitního sledování programů, je zpravidla příčina ve kvalitě (ne síle) přijímaného signálu. Nedoporučujeme bezprostřední instalaci zesilovače, protože zvláště v okolí všech tří vysílačů v Praze je intenzita signálu více než dostatečná. Lépe je zaměření na vhodnější nastavení přijímací antény. V Praze jsou vysílány další digitální sítě provozovatelů České Radiokomunikace nebo Digital Broadcasting ve vertikální polarizaci. Máte-li tedy Vaši anténu vertikálně polarizovanou, zkuste ji natočit do horizontální polohy nebo občas pomůže i kompromis mezi oběma polarizacemi. Obvykle se kvalita příjmu 46. kanálu zlepší a současně nedojde ke snížení kvality příjmu ostatních digitálních sítí.
  • V případě společných antén je velmi důležité vyrovnání vstupních úrovní všech digitálních sítí, které přijímáte. Tuto činnost však může udělat pouze odborná firma disponující příslušnými měřicími přístroji.