O nás

Společnost Prague Digital TV, s.r.o. je držitelem individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, na jejichž základě provozuje vysílače na 46. kanále. Vlastníkem společnosti Prague Digital TV, s.r.o. je společnost MEDIAPOLI GROUP s.r.o. a Ing. Pavel Fromberger.

Hlavní aktivity firmy

  • Provozování sítě elektronických komunikací
  • Provozování převzatého televizního a rozhlasového vysílání prostřednictvím sítě digitálních vysílačů

Záměry a cíle společnosti

  • Poskytovat kvalitní a cenově přijatelné služby přenosu televizního a rozhlasového vysílání, multimédií a datových služeb prostřednictvím digitálních vysílačů
  • Rozšíření programové nabídky pro diváky a posluchače
  • Poskytovat komplexní podporu pro uživatele našich služeb