Vysílač regionální sítě 4 na lokalitě Praha - Zelený pruh bude mít výluku

Společnost Prague Digital TV upozorňuje diváky, kteří přijímají televizní signál její regionální sítě z lokality Zelený pruh, že z důvodu provádění stavebních úprav na objektu Zelený pruh, bude vysílání z této lokality přerušeno dne 30. 9. 2022 v ranních hodinách na dobu cca 10 dnů.

Vysílání z lokalit Strahov a Ládví na kanále 46 (674 MHz) se tato událost nijak nedotkne.

V síti je bezplatně šířen program Praha TV.

Mapu pokrytí televizním signálem šířeným PDTV je možné nalézt zde.